اسکار 2018
فیلم فیلم

فیلم

دانلود فیلم خالتور

 • انــتظار برای    دانلود کامل مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه * * * * * * * * [ -8روز دیگر]ساعت: ۶:۲۷ ب.ظ

 • دانلود سریال 24

  8.4

  دانلود رایگان سریال 24

  هشت (8) فصل کامل و به صورت یکجا اضافه شد

  کیفیت 480p اضافه شد 

  خلاصه داستان : جک باور از مخفیگاهش در لندن بیرون می‌آید تا در مقابل تروریستی خطرناک بایستد اما توسط نیروهای امنیتی آمریکا تحت تعقیب قرار می‌گیرد

  دانلود سریال 24

     

  برای دانلود فصل جدید(ورژن جدید) سریال 24 Legacy کلیک کنید

   

  دانلود فصل نهم (09) از سریال 24Live Another Day

  دانلود سریال با لینک مستقیم▼

  SEASON 01

  Downnload | S01 E01 | 480p | MKV
  Download | S01 E02 | 480p | MKV
  Download | S01 E03 | 480p | MKV
  Download | S01 E04 | 480p | MKV
  Download | S01 E05 | 480p | MKV
  Download | S01 E06 | 480p | MKV
  Download | S01 E07 | 480p | MKV
  Download | S01 E08 | 480p | MKV
  Download | S01 E09 | 480p | MKV
  Downnload | S01 E10 | 480p | MKV
  Download | S01 E11 | 480p | MKV
  Download | S01 E12 | 480p | MKV
  Download | S01 E13| 480p | MKV
  Download | S01 E14 | 480p | MKV
  Download | S01 E15 | 480p | MKV
  Download | S01 E16 | 480p | MKV
  Download | S01 E17 | 480p | MKV
  Download | S01 E18 | 480p | MKV
  Downnload | S01 E19 | 480p | MKV
  Download | S01 E20 | 480p | MKV
  Download | S01 E21 | 480p | MKV
  Download | S01 E22 | 480p | MKV
  Downnload | S01 E23 | 480p | MKV
  Downnload | S01 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S01 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 02

  Download | S02 E01 | 480p | MKV
  Download | S02 E02 | 480p | MKV
  Download | S02 E03 | 480p | MKV
  Download | S02 E04 | 480p | MKV
  Download | S02 E05 | 480p | MKV
  Download | S02 E06 | 480p | MKV
  Download | S02 E07 | 480p | MKV
  Download | S02 E08 | 480p | MKV
  Download | S02 E09 | 480p | MKV
  Download | S02 E10 | 480p | MKV
  Download | S02 E11 | 480p | MKV
  Download | S02 E12 | 480p | MKV
  Download | S02 E13 | 480p | MKV
  Download | S02 E14 | 480p | MKV
  Download | S02 E15 | 480p | MKV
  Download | S02 E16 | 480p | MKV
  Download | S02 E17 | 480p | MKV
  Download | S02 E18 | 480p | MKV
  Download | S02 E19 | 480p | MKV
  Download | S02 E20 | 480p | MKV
  Download | S02 E21 | 480p | MKV
  Download | S02 E22 | 480p | MKV
  Downnload | S02 E23 | 480p | MKV
  Downnload | S02 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S02 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 03

  Download | S03 E01 | 480p | MKV
  Download | S03 E02 | 480p | MKV
  Download | S03 E03 | 480p | MKV
  Download | S03 E04 | 480p | MKV
  Download | S03 E05 | 480p | MKV
  Download | S03 E06 | 480p | MKV
  Download | S03 E07 | 480p | MKV
  Download | S03 E08 | 480p | MKV
  Download | S03 E09 | 480p | MKV
  Download | S03 E10 | 480p | MKV
  Download | S03 E11 | 480p | MKV
  Download | S03 E12 | 480p | MKV
  Download | S03 E13 | 480p | MKV
  Download | S03 E14 | 480p | MKV
  Download | S03 E15 | 480p | MKV
  Download | S03 E16 | 480p | MKV
  Download | S03 E17 | 480p | MKV
  Download | S03 E18 | 480p | MKV
  Download | S03 E19 | 480p | MKV
  Download | S03 E20 | 480p | MKV
  Download | S03 E21 | 480p | MKV
  Download | S03 E22 | 480p | MKV
  Downnload | S03 E23 | 480p | MKV
  Downnload | S03 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S03 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 04

  Download | S04 E01 | 480p | MKV
  Download | S04 E02 | 480p | MKV
  Download | S04 E03 | 480p | MKV
  Download | S04 E04 | 480p | MKV
  Download | S04 E05 | 480p | MKV
  Download | S04 E06 | 480p | MKV
  Download | S04 E07 | 480p | MKV
  Download | S04 E08 | 480p | MKV
  Download | S04 E09 | 480p | MKV
  Download | S04 E10 | 480p | MKV
  Download | S04 E11 | 480p | MKV
  Download | S04 E12 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E13 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E14 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E15 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E16 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E17 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E18 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E19 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E20 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E21 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E22 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E23 | 480p | MKV
  Downnload | S04 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S04 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 05

  Download | S05 E01 | 480p | MKV
  Download | S05 E02 | 480p | MKV
  Download | S05 E03 | 480p | MKV
  Download | S05 E04 | 480p | MKV
  Download | S05 E05 | 480p | MKV
  Download | S05 E06 | 480p | MKV
  Download | S05 E07 | 480p | MKV
  Download | S05 E08 | 480p | MKV
  Download | S05 E09 | 480p | MKV
  Download | S05 E10 | 480p | MKV
  Download | S05 E11 | 480p | MKV
  Download | S05 E12 | 480p | MKV
  Download | S05 E13 | 480p | MKV
  Download | S05 E14 | 480p | MKV
  Download | S05 E15 | 480p | MKV
  Download | S05 E16 | 480p | MKV
  Download | S05 E17 | 480p | MKV
  Download | S05 E18 | 480p | MKV
  Download | S05 E19 | 480p | MKV
  Download | S05 E20 | 480p | MKV
  Download | S05 E21 | 480p | MKV
  Download | S05 E22 | 480p | MKV
  Download | S05 E23 | 480p | MKV
  Download | S05 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S05 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 06

  Download | S06 E01 | 480p | MKV
  Download | S06 E02 | 480p | MKV
  Download | S06 E03 | 480p | MKV
  Download | S06 E04 | 480p | MKV
  Download | S06 E05 | 480p | MKV
  Download | S06 E06 | 480p | MKV
  Download | S06 E07 | 480p | MKV
  Download | S06 E08 | 480p | MKV
  Download | S06 E09 | 480p | MKV
  Download | S06 E10 | 480p | MKV
  Download | S06 E11 | 480p | MKV
  Download | S06 E12 | 480p | MKV
  Download | S06 E13 | 480p | MKV
  Download | S06 E14 | 480p | MKV
  Download | S06 E15 | 480p | MKV
  Download | S06 E16 | 480p | MKV
  Download | S06 E17 | 480p | MKV
  Download | S06 E18 | 480p | MKV
  Download | S06 E19 | 480p | MKV
  Download | S06 E20 | 480p | MKV
  Download | S06 E21 | 480p | MKV
  Download | S06 E22 | 480p | MKV
  Download | S06 E23 | 480p | MKV
  Download | S06 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S06 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 07

   
  Download | S07 E01 | 480p | MKV
  Download | S07 E02 | 480p | MKV
  Download | S07 E03 | 480p | MKV
  Download | S07 E04 | 480p | MKV
  Download | S07 E05 | 480p | MKV
  Download | S07 E06 | 480p | MKV
  Download | S07 E07 | 480p | MKV
  Download | S07 E08 | 480p | MKV
  Download | S07 E09 | 480p | MKV
  Download | S07 E10 | 480p | MKV
  Download | S07 E11 | 480p | MKV
  Download | S07 E12 | 480p | MKV
  Download | S07 E13 | 480p | MKV
  Download | S07 E14 | 480p | MKV
  Download | S07 E15 | 480p | MKV
  Download | S07 E16 | 480p | MKV
  Download | S07 E17 | 480p | MKV
  Download | S07 E18 | 480p | MKV
  Download | S07 E19 | 480p | MKV
  Download | S07 E20 | 480p | MKV
  Download | S07 E21 | 480p | MKV
  Download | S07 E22 | 480p | MKV
  Download | S07 E23 | 480p | MKV
  Download | S07 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S07 | 480p | SRT

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEASON 08

  Download | S08 E01 | 480p | MKV
  Download | S08 E02 | 480p | MKV
  Download | S08 E03 | 480p | MKV
  Download | S08 E04 | 480p | MKV
  Download | S08 E05 | 480p | MKV
  Download | S08 E06 | 480p | MKV
  Download | S08 E07 | 480p | MKV
  Download | S08 E08 | 480p | MKV
  Download | S08 E09 | 480p | MKV
  Download | S08 E10 | 480p | MKV
  Download | S08 E11 | 480p | MKV
  Download | S08 E12 | 480p | MKV
  Download | S08 E13 | 480p | MKV
  Download | S08 E14 | 480p | MKV
  Download | S08 E15 | 480p | MKV
  Download | S08 E16 | 480p | MKV
  Download | S08 E17 | 480p | MKV
  Download | S08 E18 | 480p | MKV
  Download | S08 E19 | 480p | MKV
  Download | S08 E20 | 480p | MKV
  Download | S08 E21 | 480p | MKV
  Download | S08 E22 | 480p | MKV
  Download | S08 E23 | 480p | MKV
  Download | S08 E24 | 480p | MKV
  ▼دانلود زیرنویس با لینک مستقیم▼
  Downnload | S08 | 480p | SRT
     

  جستجوی زيرنويس فارسی

  1. lOyal گفت:

   سلام ، برنامه پخش شما اسمش چیه؟
   آیا برزو هست ؟

  2. nasim گفت:

   سلم ..قصل اول زیرنویسش اجرا نمیشه…وقتی از زیپ خارج میکنم و رو فیلم اجرا میکنم پخش نمیکنه کلا فیلم رو هم قطع میکنه

  3. lOyal گفت:

   لطفا بیشتر توضیح بدید
   یعنی از زیپ خارج کردید ، روی برنامه پخشتون انداختین و اجرا نمیشه؟

  4. محمد گفت:

   سلام . فصل هشت سریال ۲۴رو زیرنویسشو دان کردم ولی باز نمیکنه چیکار کنم

  5. […] دانلود فصل اول (۱) تا هشتم (۸) سریال ۲۴ به صورت کامل […]

  6. Lotus گفت:

   سلام دوست عزیز. ما تمام فصل های سریال ۲۴ و پوشش دادیم. اون نه فصلی که شما دانلود کردی درسته. بعد از اون آخرین فصلی که منتشر شد این بود.

   https://www.harmonydl.info/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-24-legacy/

  7. رضا گفت:

   سلام خیته نباشید مناز سایتتون هشت تا فصلشو دانلودکردم و دیدم میخام بدونم فصل ۹ هم هیت یا نه اصلا ساخته شده؟

  8. ابوالفضل گفت:

   عرض سلام و تشکر بخاطر وب سایت خوبتون
   فقط درخواست داشتم یکبار زیر نویس هاتونو چک کنید هماهنگ نیستند
   من تا قسمت ۲۰ فصل یک مشکلی نداشتم ولی به قسمت ۲۰ که رسیدم زیر نویسش خیلی ناهماهنگ بود و اعصاب خورد کن چند قسمت بعد رو هم چک کردم کم و بیش مشکل داشتند
   حتی سعی کردم با ترفندهایی که توی اینترنت برای هماهنگ سازی ارائه شده خودم اصلاحشون کنم و بشما زحمت ندم ولی نشد و نتونستم.
   لطفا یا زحمت بکشید روش هماهنگ کردنشونو بگید یا خودتون هماهنگ کنید.
   با سپاس

  9. Yusef گفت:

   سلام خسته نباشید سایتتون واقعا خوبه زیرنویس فارسی این سریال هر جا گشتم پیدا نکردم دمتون گرم ممنون

  10. moein گفت:

   اقا دمتون گرم فقط کیفیت بهترشم بزارین لطفا

   سایتتونم خیلی باحاله

  11. saman گفت:

   دستتون درد نکنه

  12. faramarzt گفت:

   سلام و خسته نباشی خدمت شما دوستان
   میخواستم ببینم زیرنویس این سریال رو هم زحمت میکشید بزارید.
   ممنون

  سریالسریال

  سریال سریال سریال
  برترین اخبار
  • دانلود کامل مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

   ۲۴ خرداد ، بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ آغاز و ۳۲ تیم منتخب جهان در ۸ گروه با هم رو در رو خواهند شد. این مسابقات که در ۱۲ ورزشگاه ۱۱ شهر بزرگ روسیه برگزار می شوند جمعا تعداد ۶۴ بازی انجام می گیرد که تا ۲۴ تیرماه به طول خواهد […]

   ادامــه اخبار سینما
  • لیست سریال های تمدید یا کنسل شده ی سال 2019

   آمار تمدید شدن سریال های مورد علاقه مان را میتوان یکی از هیجان انگیزترین اخبار تلویزیون نامید. کنسل شدن سریال لزوما دلیل بر کم کیفیتی یا آمار پایین بیننده نیست بلکه شامل سریال هایی که به فصل پایانی خود رسیده اند هم میشود. در این پست مروری میکنیم بر سریال هایی که از جانب شبکه […]

   ادامــه اخبار سینما
  • پرفروش ترین فیلم های ایرانی سال 97

   معرفی پرفروش ترین فیلم های ایرانی سال ۹۷ که تا کنون اکران شدند. در اینجا نگاهی می اندازیم به گیشه فیلم هایی که تا کنون اکران شده و حتی در جشنواره فجر هم خوش درخشیدند. این آمار فروش مربوط به مجموع تهران و شهرستان ها است.

   ادامــه اخبار سینما