دانلود سریال ساخت ایران 2


دانلود سریال ممنوعه

بازی آنلاین زولا
بازی آنلاین زولا

دانلود سریال Legends of Tomorrow

7.0

دانلود رایگان سریال Legends of Tomorrow

قسمت هجدهم _18 از فصل سوم اضافه شد

کیفیت 720p , 480p,1080p اضافه شد | نسخه کم حجم (X265) اضافه شد

دانلود سریال Legends of Tomorrow

▼ دانلود تریلر با لینک مستقیم▼
Download | MP4
 

▼ دانلود سریال فصل سوم با لینک مستقیم و رایگان ▼

 
دانلود قسمت 01 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 01 | 720p | X265 | S03
 
دانلود قسمت 02 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 02 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 02 | 720p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 03 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 03 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 03 | 720p | X264 | S03
   
دانلود قسمت 04 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 04 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 04 | 720p | X264 | S03
   
دانلود قسمت 05 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 05 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 05 | 720p | X264 | S03
   
دانلود قسمت 06 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 06 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 06 | 720p | X264 | S03
   
دانلود قسمت 07 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 07 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 07 | 720p | X264 | S03
 
دانلود قسمت 08 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 08 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 08 | 720p | X264 | S03
   
دانلود قسمت 09 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 09 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 09 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 09 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 10 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 10 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 10 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 10 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 11 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 11 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 11 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 11 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 12 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 12 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 12 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 12 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 13 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 13 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 13 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 13 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 14 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 14 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 14 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 14 | 1080p | X265 | S03
 
دانلود قسمت 15 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 15 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 15 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 15 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 16 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 16 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 16 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 16 | 1080p | X265 | S03
   
دانلود قسمت 17 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 17 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 17 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 17 | 1080p | X265 | S03
 
دانلود قسمت 18 | 480p | X264 | S03
دانلود قسمت 18 | 720p | X265 | S03
دانلود قسمت 18 | 720p | X264 | S03
دانلود قسمت 18 | 1080p | X265 | S03
 
--------------------------

▼ دانلود سریال فصل دوم با لینک مستقیم و رایگان ▼

دانلود قسمت 01 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 01 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 02 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 02 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 03 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 03 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 04 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 04 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 05 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 05 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 06 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 06 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 07 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 07 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 08 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 08 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 09 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 09 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 10 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 10 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 11 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 11 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت 12 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 12 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت 13 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 13 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 14 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 14 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 15 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 15 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت 16 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 16 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت 17 | 480p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت 17 | 720p | X265 | S02 | لینک کمکی

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

▼ دانلود سریال فصل اول با لینک مستقیم و رایگان ▼
دانلود قسمت 01 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 01 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 02 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 02 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 03 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 03 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 04 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 04 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت 05 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 05 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت 06 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 06 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 07 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 07 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 08 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 08| 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 09 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 09 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 10 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 10 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 11 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 11 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 12 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 12 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 13 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 13 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 14 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 14 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 15 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 15 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت 16 | 480p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت 16 | 720p | X265 | S01 | لینک کمکی
.

.

جستجوی زيرنويس فارسی

 1. mohamadamir گفت:

  عاشق سریال های دی سی هستم.مخصوصا افسانه های فردا و فلش و اررو و سوپرگریل.خاهشا راجب سریال های دی سی نظر منفی ندین. کسایی این سریال هارو نگاه میکنن که ذهنشون بازه.

 2. زهرا گفت:

  اولین کراس بین این و فلش و ارو و سوپرگرل تهاجم میدونم قسمت سومش تو این سریاله اما نمیدونم کدوم قسمت هرکی میدونه بگه مرسی

 3. آرش گفت:

  سلام یه سوال داشتم از دوستانی که این سریال و دیدن قسمت 6و7 فصل دوم چرا همخونی نداره و قسمت هفتم ادامه قسمت ششم نیست یا اینکه اشکال از قسمت هتی دانلود شده من هست ممنون میشم جواب بدین

 4. من گفت:

  بخش نظراتو گذاشتن ک مردم نظ ر خودشونو بدن و نظر حتما شامل نظر مثبت نمیشه
  پس اینکه یکی میاد میگه نظر منفی نده دوست نداری نگاه نکن دانلود نکن غیر منطقیو بچگانس
  من فصل یک سریالو دیدم و واقعا بیخود بود البته سریاله تین ایجه شاید برای ی گروه سنی جذابیت داشته باشه
  در کل سریالای بهتری هست ک ارزش لود کردن دارن

 5. zari گفت:

  قضیه چیه ادامه نداره؟چرا نمیاد قسمت بعدیش؟؟؟

 6. lOyal گفت:

  سلام
  چیزی که مشخصه توی سال ۲۰۱۸ هست ولی معلوم نیست کدوم روز و ماهی

 7. zari گفت:

  قسمت ده این سریال کی میاد؟

 8. Amir گفت:

  اگر دوست ندارید نگاه نکنید الکی هم نظر ندید ، شاید بقیه بخوان دانلود کنن ولی به خاطر نظرای شما دانلود نکن ، عزیزم دوست نداری نگا نکن

 9. Mohamad گفت:

  سریال جالبیه و اینکه از نظر تکنیک های سینمایی خوب واقعا از ما جلوترن و گاهی ارزش دیدن دارند مخصوصا سریال های شرکت دی سی کمیک و مارول اهداف استعمارگرانه غرب و این کمپانی ها نباید فراموش بشه اما برای تفریح و یا سرگرمی هیچ کسی ایرادی نمیگیره اگر از حد خارج نشه

 10. red john گفت:

  فکر کن بعد نظر بده خودش نوشته تخیلی

 11. star گفت:

  این سریال خیلی قشنگه. فقط چون شخصیت هاش در حد فلش و ارو نیستن نباید سریال سوال برد.

 12. Ruith hîr گفت:

  به نظر من سریال جالبیه،من خوشم اومد
  کساییم که ناراضین به جای انتقادهای مسخره و بیخود میتونن همونطور که دوستی اشاره کردند سریالهای مثل کیمیا،ستایش و امثال این خزعبلات رو ببینن و لذت ببرن

 13. parsa گفت:

  خیلیم سریال قشنگیه هرکی میگه بده نظرشو واسه خودش نگه داره

 14. Mateen گفت:

  ندیدم سریالو ولی تو فلش که اسنارت جنایت کاره اینجا یهو ادم خوبه میشه؟!؟

 15. Mahsa گفت:

  به نظرم خیلی فیلم خوبیه

 16. behrooz123 گفت:

  به نظرمن بهترین نرم افزار پخش فیلم PotPlayer
  رتبه اول و به خودش اختصاص داده
  دان کنید وببینید

 17. کامران گفت:

  اتفاقا سریال بسیار قشنگیه؛دوستانی که ژانر اکشن وتخیلی دوستان دارند حتما ببینند این سریال رو

 18. مهدی گفت:

  ملت جو گیر برو عمو جون جومونگ ببین تو چه به نقد این سریالا فوقلاده عالیه

 19. mrmamal گفت:

  اونایی ک میبینن ک هیچ اونایی ک نبینن و نظری ندارنن ک هیچ ولی اونایی ک یه قسمت دیدن میان نظر میدن تخیلی و بدرنخوره و و…..اونا لطفا برن فیلمای جم توی ببینن نه این فیلمارو وقتی imdb بیاد نمره 8 بده دیگه نیازی ب انتقاد شما دوستان نیست با تشکر

 20. alireza گفت:

  برای دیدن این سریال باید فلش و اروو دیده باشین … در این صورت حتما براتون جذابه
  در غیر این صورت دانلود نکنید … سریالش فوق العاده است !!

 21. mitra گفت:

  یعنی ارزش داره دان کنم ؟

 22. Lotus گفت:

  سلام دوست عزیز.
  شما کیفیت X265 دانلود میکنی. ولی km player تون این و پشتیبانی نمیکنه. میتونین برنامه km player و آپدیت کنین. توضیحات بیشتر توی ادامه مطلب همه پست ها هست. ^_^

 23. علیرضا گفت:

  با عرض سلام و تشکر
  برنامه Km Player قسمت سوم با کیفیت 720 رو یک فایل صوتی تشخیص میده و اجرا میکنه . لطفا راهنمایی کنید .

 24. رمی گفت:

  ?عجیب ترین ها و شگفت انگیزترین های جهان و راز های حل نشده تاریخ رو در کانال ما ببینید? ???
  https://telegram.me/ajiib

 25. erfan گفت:

  سلام خسته نباشید. این سریال بهترین جلوه های ویژه رو داره. و امتیاز بالای 8رو از سایت های بزرگ گرفته. و شمایی که میای اهل دیدن سریال هایی مثل فرار از زندان و سریال 24 اینا هستی لطفا نظر منفی نده. سریالش اکشن و علمی تخیلیه برگرفته از سری کمیک های دی سی و خیلی عالیه طرفدار های زیادی داره. همچنین در قسمت های بعدی شاهد حضور شخصیت ارو و فلش هم در این سریال هستیم.

 26. Erfan گفت:

  لطفا اگه میشه
  کیفیت 720p
  در وبسایت وکانل تلگرام بزارید ممنوع

 27. mahdi گفت:

  فیلم خیلی قشنگیه اونایی که میگن قشنگ نیس گ… نخورن

 28. سپهر گفت:

  خب :)) باید ب بعضی از دئستان بگم ک .. خواهشا از چیزی ک به نظر (شخصی) شما قشنگ و جذاب نمیاد رتبه پایین ندید یا کامنتی ندید ک بقیه از دانلود این سریال فوقالعاده پشیمون بشن …
  این سریال تخیلی هست … و سفر به آینده رو نشون میده و … که داستان فوق العادهع محیجی رو داره و قابل تحسین هستش .. با بازی خوبی went-worth-miller که بازیشو میتونم بگم 98% ما تو سریال فرار از زندان دیدیم …
  این سریال شاهکاری … 4 قسمتش تا الان اومده ک بهتون 100% بی شک توصیه میکنم دانلود کنید …
  یه نکته دیگه هم عارض شم :D
  دوست عزیزی ک میایی میگی این سریال فوق العاده تخیلیه و به درد نخورد …
  باید عرض کنم خدمتت ک شما از قسمت ژانر فیلم توی قسمت تخیلی،اکشن بودید ک این سریال براتون اومده …
  دنبال سریال ه.ن.د.ی ک نمیگشتین ک میگین تخیلیه :))
  موفق باشین
  و ممنون از ادمین

 29. احسان گفت:

  اوه. جوابش کمرشکن بود. ۵ دقیقه سکوت

 30. Parsa گفت:

  سلام،زیر نوسشو از کجا دان کنم؟
  ممنون

 31. GH گفت:

  داداش داره میگه اوناییی رو انتخاب کرده که کمترین تاثییر رو خط زمانی داشتن بعد میگی جای فلش خالی بود ؟ ؟ !!!! :) یعنی نمیتونسته یکی رو انتخاب کنه که مهم باشه مثله فلش یا الیور مثلا

 32. مهدی گفت:

  به نظرم شما برید کیمیا یا ستایش ببینید بهتره براتون
  والا !!!!
  تازه میتونید دانلود اصلا نکنید
  مگه دارید پول می دید؟؟؟؟

 33. Erfan_sl گفت:

  چه الکی الکی امتیازش هم بالا هستش خیلی مسخره است وقت تون رو نزارید برای این سریال چرت

 34. سیاوش گفت:

  جای فلش توش خالی بود…

 35. سینا گفت:

  سریال lost رو اگه امکان داره بگذارید

 36. soorin گفت:

  mizane file doesn’t exist -_-

 37. ali گفت:

  فکر نکنم زیاد طرفدار پیدا کنه زیاد قشنگ نیست

 38. milad گفت:

  بس کنین برین بازی کلش آف کلنز رو دان کنید بازی کنید

 39. vahid گفت:

  این سریال اسپین اف سریال فلش هست

 40. mohammad ali گفت:

  فوق العاده تخیلی و مسخره


برترین اخبار
 • عزت‌الله انتظامی درگذشت

  عزت‌الله انتظامی، آقای بازیگر سینمای ایران، پس از طی دوره‌ای بیماری در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

  ادامــه
 • دانلود کامل مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

  ۲۴ خرداد ، بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ آغاز و ۳۲ تیم منتخب جهان در ۸ گروه با هم رو در رو خواهند شد. این مسابقات که در ۱۲ ورزشگاه ۱۱ شهر بزرگ روسیه برگزار می شوند جمعا تعداد ۶۴ بازی انجام می گیرد که تا ۲۴ تیرماه به طول خواهد […]

  ادامــه
 • لیست سریال های تمدید یا کنسل شده ی سال 2019

  آمار تمدید شدن سریال های مورد علاقه مان را میتوان یکی از هیجان انگیزترین اخبار تلویزیون نامید. کنسل شدن سریال لزوما دلیل بر کم کیفیتی یا آمار پایین بیننده نیست بلکه شامل سریال هایی که به فصل پایانی خود رسیده اند هم میشود. در این پست مروری میکنیم بر سریال هایی که از جانب شبکه […]

  ادامــه
] Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --