اسکار 2018
فیلم فیلم

فیلم

دانلود فیلم خالتور

 • انــتظار برای    دانلود کامل مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه * * * * * * * * [ -9روز دیگر]ساعت: ۶:۲۷ ب.ظ

 • دانلود سریال Man with a Plan

  6.8

  دانلود رایگان سریال Man with a Plan

  قسمت بیست و یکم_ ۲۱ از فصل دوم اضافه شد

  نسخه ۴۸۰p اضافه شد |نسخه ۷۲۰p اضافه شد | نسخه کم حجم (X265) اضافه شد

  خلاصه داستان : سریال "مردی با یک نقشه " (نام اصلی: Man with a Plan) داستان زندگی پدری را روایت میکند که درمی یابد نگهداری از فرزندان بسیار دشوارتر از آن است که فکر میکرد. س از آنکه همسرش خانواده را ترک میکند او باید بتواند به تنهایی از پس مشکلات داخل و خارج از خانه بر بیاید اما ...

  دانلود سریال Man with a Plan

   

  ▼ دانلود فصل دوم سریال با لینک مستقیم و رایگان ▼

  دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قست ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت۱۰| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S02
  دانلود قست ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت۱۱| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قست ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت۱۲| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۳| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۴| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۱۵ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۵| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۱۶ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۶| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۱۷ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۷| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۱۸ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۸| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۱۹ | ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۹| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X265 | S02
     
  دانلود قسمت ۲۰| ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۲۰| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۲۰ | ۷۲۰p | X265 | S02
   
  دانلود قسمت ۲۱| ۴۸۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۲۱| ۷۲۰p | X264 | S02
  دانلود قسمت ۲۱ | ۷۲۰p | X265 | S02
       
  ▼ دانلود فصل اول سریال با لینک مستقیم و رایگان ▼
   
  دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۵ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۶| ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۷ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۸ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۱۹ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۲۰ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۲۰| ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۲۱ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۲۱ | ۷۲۰p | X264 | S01
   
  دانلود قسمت ۲۲ | ۴۸۰p | X264 | S01
  دانلود قسمت ۲۲ | ۷۲۰p | X264 | S01
     

  جستجوی زيرنويس فارسی

  سریالسریال

  سریال سریال سریال
  برترین اخبار
  • دانلود کامل مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

   ۲۴ خرداد ، بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ آغاز و ۳۲ تیم منتخب جهان در ۸ گروه با هم رو در رو خواهند شد. این مسابقات که در ۱۲ ورزشگاه ۱۱ شهر بزرگ روسیه برگزار می شوند جمعا تعداد ۶۴ بازی انجام می گیرد که تا ۲۴ تیرماه به طول خواهد […]

   ادامــه اخبار سینما
  • لیست سریال های تمدید یا کنسل شده ی سال 2019

   آمار تمدید شدن سریال های مورد علاقه مان را میتوان یکی از هیجان انگیزترین اخبار تلویزیون نامید. کنسل شدن سریال لزوما دلیل بر کم کیفیتی یا آمار پایین بیننده نیست بلکه شامل سریال هایی که به فصل پایانی خود رسیده اند هم میشود. در این پست مروری میکنیم بر سریال هایی که از جانب شبکه […]

   ادامــه اخبار سینما
  • پرفروش ترین فیلم های ایرانی سال 97

   معرفی پرفروش ترین فیلم های ایرانی سال ۹۷ که تا کنون اکران شدند. در اینجا نگاهی می اندازیم به گیشه فیلم هایی که تا کنون اکران شده و حتی در جشنواره فجر هم خوش درخشیدند. این آمار فروش مربوط به مجموع تهران و شهرستان ها است.

   ادامــه اخبار سینما